Pro Publico Bono

Pro Publico Bono

Zgodnie z ideą zawodu prawnika, pomoc prawną powinna być skierowana przede wszystkim do osób potrzebujących. Dlatego też prawnicy z naszej Kancelarii poświęcają część swojego wolnego czasu by pomóc tym najbardziej potrzebującym, w ramach działalności pro publico bono.

Read More

Porady prawne

Porady prawne

Dla osób potrzebujących konsultacji z profesjonalnym prawnikiem oferujemy możliwość otrzymania porady prawnej lub sporządzenia opinii prawnej na przedstawiony temat.

Read More