kancelaria piotrkówNasza kancelaria w Piotrkowie Trybunalskim i Krakowie oferuje kompleksową pomoc z zakresu prawa cywilnego. Nasz zespół świadczy usługi w dziedzinie wszelakich umów o charakterze cywilnoprawnym, w ten zakres zaliczamy również umowy uregulowane i nie uregulowane przez Kodeks Cywilny. W naszej ofercie znajduje się profesjonalna pomoc przy sporządzaniu wielu rodzajów umów, jak np.:

– umowy zatrudnienia (pracy, o dzieło, zlecenie),

– umowa najmu i dzierżawy,

– umowa leasingu i wynajmu,

– umowa pożyczki i darowizny,

– umowa spadkowa,

– umowy spółek prawa handlowego,

– umowa dożywocia,

– umowa renty.

Jesteśmy skutecznymi negocjatorami i zawsze staramy się o jak najlepsze warunki dla naszych Klientów. Doradzamy również w sytuacjach spornych już po zawarciu umowy, sporządzamy opinie prawne i reprezentujemy w postępowaniach sądowych. Przygotowujemy również pozwy i opiniujemy wszelkiego rodzaju pisma i umowy występujące w obrocie.

Prawo rzeczowe

Nasz zespół w ofercie usług prawa cywilnego świadczy również pomoc z zakresu szeroko rozumianego prawa rzeczowego. Jesteśmy specjalistami w kwestiach dotyczących własności nieruchomości jak i ruchomości. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach i sporach ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi. Świadczymy pomoc w tematyce praw rzeczowych, t.j. służebności i użytkowania wieczystego, dodatkowo przygotowujemy należyte wnioski o wpis do księgi wieczystej.

Konkubinat oraz umowy konkubenckie

Nasza Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem wszelkich spraw związanych ze związkami nieformalnymi, które opiewają kwestie rozliczeń pomiędzy byłymi partnerami. Nie jest powszechną wiedza, że zobowiązania i umowy podpisane w trakcie nieformalnego związku partnerskiego (konkubinatu) są wiążące dla stron również po zakończeniu związku, pomimo braku jakichkolwiek pisemnych umów. Negocjujemy dla klienta zadowalający podział majątku w trakcie postępowania sądowego.

Odszkodowanie i zadość uczynienie

Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest prawidłowość, w której ten, kto ze swojej winy wyrządził komuś szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia.

Ta maksyma jest podwaliną do rozpoczęcia postępowania o odszkodowanie za wszelkie działania niezgodne z prawem, które przyczyniły się do powstania uszczerbku na majątku poszkodowanego. Zaliczamy do tego przestępstwa i wykroczenia, w tym wypadki komunikacyjne, morderstwa, psychiczne i fizyczne znęcanie się nad osoba najbliższą. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia ciała, spektrum roszczeń przysługujących poszkodowanemu jest zdecydowanie szersze. Osoba taka może wymagać na sprawcy odszkodowania na poniesione w związku ze sprawą koszty, oraz zapłaty miesięcznej renty wynikającej na podstawie ograniczonej możliwości zarobkowej po zdarzeniu. Istnieje również możliwość zadośćuczynienia pieniężnego za wynikłą szkodę, w tym wszystkie niedogodności fizyczne i psychiczne związane z wypadkiem. Jeśli dojdzie do śmierci poszkodowanego, do roszczeń dochodzą zarówno koszty pogrzebu, krzywdy oraz renty miesięcznej. Kancelaria Grabowscy i Wspólnicy z siedzibą w Krakowie i Piotrkowie w swojej ofercie ma kompleksową pomoc przy prowadzeniu i organizacji ww. spraw na każdym ich etapie.

Ważnym jest pamiętać, że roszczenia mogą zostać wysunięte również względem zakładu ubezpieczeń, jeżeli sprawca szkody był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej. W naszej ofercie znajdziecie Państwo pełną i kompleksową pomoc w tego typu sprawach w każdej dla każdego rodzaju podmiotu.