Agata Grabowska

Radca Prawny, wspólnik - założyciel

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 2011 broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa pracy. Współpracę z kancelariami adwokatów i radców prawnych rozpoczęła jeszcze w czasie studiów, wykonując czynności z zakresu obsługi przedsiębiorców oraz indywidualnych klientów. Od stycznia 2012 do grudnia 2014r. odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W czasie aplikacji zdobywała bogate doświadczenie zawodowe w jednej z najbardziej renomowanych kancelarii radcowskich w Krakowie. W zakresie jej obowiązków pozostawało prowadzenie spraw sądowych oraz bieżąca obsługa klientów, zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, w tym bieżąca obsługa znanego przedsiębiorstwa budowlanego - generalnego wykonawcy inwestycji publicznych. W 2015 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Krakowie pod numerem KR- 2999.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie pracy. W zakresie jej zainteresowań znajduje się również tematyka obejmująca prawo gospodarcze i handlowe, prawo zamówień publicznych oraz obsługa procesów budowlanych. Prowadzi stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jak również liczne sprawy sądowe indywidualnych klientów.

Biegle włada językiem angielskim.


tel. 784 027 629
e-mail: grabowska @ kancelaria-grabowscy.pl

Artur Grabowski

Radca Prawny, wspólnik - założyciel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2011 r. uzyskał tytuł magistra prawa, broniąc pracy z zakresu postępowania cywilnego pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Oklejaka. Od stycznia 2012 do grudnia 2014r. odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W czasie aplikacji zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanej kancelarii radcowskiej w Krakowie specjalizującej się w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym reprezentowaniu ZUS w sprawach sądowych. W 2015 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Krakowie pod numerem KR- 3000. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2013 ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie administracyjnym oraz podatkowym. Ponadto, świadczy usługi z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonych, jak również jako obrońca oskarżonych. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi na każdym etapie postępowania.

Biegle włada językiem angielskim.


tel: 605 062 070
e- mail: grabowski @ kancelaria-grabowscy.pl