pomoc

W zakresie działalności pro bono udzielamy nieodpłatnej pomocy prawnej tak instytucjom z sektora non-government organization. jak również w szczególnych przypadkach osobom potrzebującym w trudnych sytuacjach życiowych. W celu uzyskania konkretnych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.