prawo spadkoweW zakresie prawa administracyjnego Kancelaria udziela pomocy prawnej między innymi w zakresie przygotowania dokumentów w postępowaniu administracyjnym, pomagamy w uzyskaniu pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie, jak również dokonanie innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym. Oferujemy zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Na potrzeby naszych klientów sporządzamy opinie prawne, skargi, odwołania, zażalenia, jak również udzielamy porad prawnych.

Piotrków Trybunalski / Kraków