prawo spadkoweWspieramy naszych Klientów w negocjacjach z dłużnikiem, w dochodzeniu roszczeń pieniężnych. Pomagamy naszym Klientom w odzyskiwaniu należności, w tym poprzez organizację procesu windykacyjnego, na który składają się takie czynności jak: próba pozasądowego polubownego odzyskania należności, wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem, przygotowanie pozwu, reprezentacja wierzyciela w postępowaniu sądowym, skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika, reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

Piotrków Trybunalski / Kraków