Kancelaria GrabowscyNasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, takich jak m.in. spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jak również fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia.

W tej dziedzinie zajmujemy się między innymi:

  • udzielaniem pomocy prawnej przy założeniu działalności gospodarczej,
  • tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem i reorganizacją spółek,
  • sporządzeniem opinii prawnych,
  • opiniowaniem umów,
  • oferujemy stałą i bieżącą obsługę korporacyjną w zakresie której zapewniamy udział w naradach i spotkaniach, przygotowanie projektów uchwał, opiniowanie przedłożonych uchwał, sporządzanie protokołów, zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, zmian aktów założycielskich itp.

Piotrków Trybunalski / Kraków