cywilW sprawach z zakresy prawa wykroczeń zapewniamy obronę obwinionego, czyli osobę przeciwko której został wniesiony wniosek o ukarania, jak również reprezentujemy pokrzywdzonego,  w tym oskarżyciela posiłkowego.

Piotrków Trybunalski / Kraków