Nasi prawnicy występują w roli obrońców oraz pełnomocników pokrzywdzonych w sprawach szeroko rozumianego zakresu prawa karnego na wszystkich etapach postępowania:

  • postępowaniu przygotowawczym,
  • postępowaniu sądowym
  • postępowaniu wykonawczym.

Reprezentujemy również oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego,  w tym sporządzamy prywatne akty oskarżenia.

Piotrków Trybunalski / Kraków